Umów wizytę +48 607 516 663

Regulamin do 7 ofert promocyjnych na 7 urodziny Titanium Dental.


Podstawą rezerwacji wizyt na poszczególne zabiegi objęte promocją urodzinową jest kontakt z naszą rejestracją pod numerem telefonu 607 516 663 lub mailowo ( rejestracja@titaniumdental.pl)

Rezerwacji wizyt można dokonywać tylko do zakończenia promocji czyli do 30.11.2023

natomiast zabiegi można realizować do 31.01.2024

Każda z 7 ofert promocyjnych przysługuje jednej osobie tylko raz, chyba ,że w regulaminie określono inaczej.

1. Diagnostyka Gratis:

a. Promocja obejmuje pacjentów Titanium Dental, którzy skorzystali z usług kliniki po otrzymaniu diagnozy przeprowadzonej w ramach akcji promocyjnej.

b. W przypadku nie podjęcia lub nie kontynuowania leczenia w Titanium Dental, osoba wobec której wykonano usługę diagnostyczną, określoną w niniejszym Regulaminie promocji, zobowiązana będzie do zapłaty ceny za zrealizowaną usługę wg obowiązującego w Titanium Dental cennika usług, w przypadku woli odebrania wyników przeprowadzonej diagnozy lub wykonanych zdjęć rtg.

2. Pakiet Higienizacji zębów za 280 zł :

a. Można kupić dla kogoś pakiet w ramach prezentu- należy w rejestracji uiścić kwotę promocyjną i odebrać VOUCHER, który będzie niezbędny do wykonania zabiegu

3. Wybielanie zębów za 800 zł :

a. metoda wybielania objęta promocją dotyczy wybielania nakładkowego ( pacjent otrzymuje pełen zestaw do samodzielnego wybielania w domu wraz ze szczegółową instrukcją stosowania)

b. Bezwzględnie przed zabiegiem wybielania należy mieć wcześniej wykonaną profesjonalną higienizację jamy ustnej.

c. Bezwzględnie należy przed wykonaniem zabiegu wybielania zębów umówić się na badanie jamy ustnej, na podstawie którego lekarz skieruje na wybielanie zębów bez p/wskazań do zabiegu

b. Dopuszczamy również wykonanie zabiegu po wcześniejszym dostarczeniu przez pacjenta zaświadczenia od swojego lekarza dentysty o braku p/wskazań do wybielania

4. Hollywood Smile w Ceramice :
a. promocja dotyczy tylko jednego łuku czyli albo szczęki albo żuchwy. Możliwe jest wykonanie

obu łuków po wcześniejszym ustaleniu z lekarzem Titanium Dental szczegółów.

b. Warunkiem otrzymania rabatu 1000 zł jest podpisanie zgody na wizerunek Titanium Dental. Zgoda obejmuje udostępnienie swojego wizerunku ( twarz wraz zębami lub cała sylwetka) w Socjal Mediach na www.titaniumdental.pl poprzez wykonanie sesji fotograficznej czy udzielenie wywiadu.

c. warunkiem umówienia pacjenta na procedure Hollywood Smile jest wcześniejsze odbycie konsultacji z lekarze z Titanium Dental, który w oparciu o zdjęcia TK- tomokomputer czy RTG- rentgenowskie zakwalifikuje pacjenta do zabiegu, co wiąże się z dodatkowymi kosztami
( informacje dostępne w zakładce cennik na www.titaniumdental.pl lub w rejestracji)

5. Stała proteza na 4 implanatch w jeden dzień :

a. promocja dotyczy tylko jednego łuku czyli albo szczęki albo żuchwy. Możliwe jest wykonanie obu łuków po wcześniejszym ustaleniu z lekarzem Titanium Dental szczegółów.

b. Warunkiem otrzymania rabatu 1000 zł jest podpisanie zgody na wizerunek Titanium Dental. Zgoda obejmuje udostępnienie swojego wizerunku ( twarz wraz zębami lub cała sylwetka) w Socjal Mediach na www.titaniumdental.pl poprzez wykonanie sesji fotograficznej czy udzielenie wywiadu.

c. warunkiem umówienia pacjenta na procedure stała proteza w jeden dzień jest wcześniejsze odbycie konsultacji z lekarzem z Titanium Dental, który w oparciu o zdjęcia TK – tomokomputer zakwalifikuje pacjenta do zabiegu, co wiąże się z dodatkowymi kosztami( informacje dostępne w zakładce cennik na www.titaniumdental.pl lub w rejestracji)

6. 7 implantów za 2500 zł :

a. Jeden pacjent może skorzystać z maksymalnie 3 implantów podczas jednego zabiegu, chyba, że pacjent z lekarzem na wcześniejszej konsultacji ustali inaczej.

b. zabieg objęty urodzinową promocją dotyczy samego zabiegu chirurgicznego wszczepienia implantu tzw. śruby tytanowej imitującej korzeń utraconego zęba

c. po zabiegu wszczepienia implantu zębowego, należy we wskazanym przez lekarza czasie , zgłosić się na odbudowę protetyczną tzw koronę porcelanową wraz złącznikiem. Koszt korony wynosi 3500 zł i stanowi integralną część wcześniej wszczepionego implantu.

d. warunkiem umówienia pacjenta na zabieg wszczepienia implantu jest wcześniejsze odbycie konsultacji specjalistycznej z lekarzem z Titanium Dental, który w oparciu o zdjęcia TK
( wykonane na miejscu w placówce) zakwalifikuje pacjenta do zabiegu, co wiąże się z dodatkowymi kosztami( informacja w rejestracji lub na www.titaniumdental.pl w zakładce cennik)

7. Trzecie wypełnienie kompozytowe GRATIS

a. oferta promocyjna dotyczy leczenia zachowawczego czyli leczenia ubytków próchnicowych w jamie ustnej w znieczuleniu miejscowym wraz z odbudową kompozytową najwyższej jakości pasującą kolorem i kształtem do reszty uzębienia

b. warunkiem skorzystania z promocji urodzinowej jest wykonanie wszystkich 3 wypełnień kompozytowych na jednej wizycie

c. Po wykonaniu zabiegu leczenia zachowawczego trzech ubytków cena najtańszego z nich lub trzeciego w tej samej cenie zostanie obniżona do 0 zł, natomiast kwota za pozostałe dwa wypełnienia będzie opłacona przez pacjenta w rejestracji po wizycie, po wcześniejszym ustaleniu z lekarzem

Umów wizytę