Open hours:

Mandag - fredag: 9:00 - 20:00
Lørdag - Søndag: Stengt

Personvernerklæring

Personvernerklæring

I henhold til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) artikkel 13 1. og 2. ledd informerer Titanium Sp. z o.o. sp. k. med tilhold i Gdańsk om følgende:

HVEM ADMINISTRERER DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Personopplysningene dine administreres av Titanium sp. z o.o. sp.k. Med tilhold i Gdańsk (heretter omtalt som Selskapet), ul. Drzewieckiego nr. 9,80-464 Gdańsk, e-post: rejestracja@titaniumdental.pl, tlf.: +48 607 516 663.

Selskapet har opprettet personvernombud som kan kontaktes skriftlig ved å sende et brev merket med “Personvernombud” til Selskapets adresse eller til følgende e-postadresse:

iod@msb.com.pl

HVORFOR BEHANDLER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Personopplysningene dine behandles for helseformål, herunder for forebyggende helsearbeid, diagnosestilling og behandling, sikring av folketrygdytelser og for forvaltning av folketrygdsystemer og -tjenester, og også med henblikk på utstedelse av erklæringer, forsvar mot krav og markedsføring.

LOVHJEMMEL FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysningene dine behandles basert på følgende rettsgrunnlag:

generell personvernforordning artikkel 6, 1. ledd, bokstav a) og artikkel 9, 2. ledd, bokstav a) innen omfanget som personopplysningene dine behandles iht. ditt samtykke til behandling av personopplysninger, og særlig i de tilfeller hvor selskapet ønsker å oppmuntre deg til å bruke sine tjenester, informere om tilbudet sitt, og også hvor det ønsker å presentere den høye kvaliteten på tjenestene det leverer, inkludert publisere bildet ditt eller et bilde av kjeven din før og etter behandlingen;

generell personvernforordning artikkel 6, 1. ledd, bokstav f), vedrørende dine personopplysninger som ble samlet pga. at du har blitt tatt opp av overvåkingskameraer som har som formål å beskytte personer og materielle verdier i klinikken;

generell personvernforordning artikkel 9, 2. ledd, bokstav h) som anvendes i tilknytning til følgende bestemmelser i den polske loven:

loven om helsevirksomhet artikkel 3, 2. ledd og loven om pasientrettigheter og pasientombud artikkel 24, i tilfelle personopplysningene dine er behandlet med formål om forebyggende helsearbeid

loven om helsevirksomhet artikkel 3, 1. ledd og loven om pasientrettigheter og pasientombud artikkel 24, i tilfelle personopplysningene dine er behandlet med formål om diagnosestilling og behandling;

loven om pengeytelser i tilfelle sykdom eller barnefødsel utbetalt av den polske folketrygden artikkel 54 eller andre relevante lovbestemmelser vedr. folketrygd, i tilfelle personopplysninger behandles med formål om å sikre folketrygdytelser og forvalte folketrygdsystemer og -tjenester

De ovennevnte formålene og rettsgrunnlagene for behandling av dine personopplysninger betyr at selskapet kan behandle dine personopplysninger uten ditt samtykke med formål om å føre medisinsk dokumentasjon, stille diagnose og bestemme riktig behandling, informere deg om helsefremmende arrangementer, utføre behandlingstjenester for deg, og også dersom det blir nødvendig å utstede legeerklæring og i tilfelle situasjoner hvor det er nødvendig å redde ditt liv/helse eller livet/helsen til andre personer. Du vil motta reklamemateriale fra oss kun om du har gitt ditt samtykke til det. Dessuten vil selskapet bruke bilder av deg/del av ansiktet ditt, tatt før og etter behandling i Titanium klinikken, med formål om å publisere dem på sin nettside/Facebook-profil, bare om du har samtykket til det.

HVOR LENGE BLIR DINE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLET?

Iht. den polske loven av 6. november 2008 om pasientrettigheter og pasientombud artikkel 29 (Dz.U. [polsk lovtidend] 2017.1318) vil personopplysningene dine bli behandlet (lagret) i 21 år, og røntgenbilder som oppbevares utenom medisinsk dokumentasjon vil bli behandlet (lagret) i 11 år. Dersom du har samtykket til behandling av personopplysningene dine, vil personopplysningene dine bli lagret til du trekker samtykket ditt tilbake.

MÅ DU OPPGI PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

Det å oppgi personopplysninger er frivillig, men uten å oppgi personopplysninger som er nødvendig for at vi kan levere helsetjenester, stille diagnose og begynne behandling, vil vi ikke kunne inngå og gjennomføre en avtale med deg eller levere tjenester du ønsker.

HVEM MOTTAR PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

Personopplysningene dine mottas av autoriserte ansatte i selskapet eller andre personer som selskapet samarbeider med, inkludert personer som jobber i helseyrker, personer som utfører hjelpeoppgaver ved behandling, personer som har ansvar for drift og sikkerhet av IT-systemet som dine personopplysninger behandles i, og personer som på selskapets vegne håndterer oppgjør og betalinger. De ovennevnte personene er forpliktet til å bevare taushet.

HAR DU INNSYN I PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

Du har tilgangsrett til personopplysningene dine samt rett til å rette, slette, begrense behandlingen av og flytte dine personopplysninger, samt protestere mot at personopplysningene dine behandles. Likevel, med henblikk til formålet med behandlingen av data vedr. din helsetilstand, samt krav til å føre medisinsk dokumentasjon, gjelder retten til å begrense behandlingen av data, flytte data eller protestere mot behandlingen av data ikke for slike data.

KAN JEG TREKKE SAMTYKKET MITT TILBAKE?

Du har til enhver tid rett til å trekke tilbake samtykket ditt til behandling av dine personopplysninger som selskapet behandler, fordi du har tidligere samtykket til det. Det å trekke samtykket påvirker ikke lovligheten av behandlingen som har vært utført frem til samtykket trekkes tilbake. Du kan trekke samtykket ditt tilbake ved å sende en e-post til: rejestracja@titaniumdental.pl

Du har rett til å klage til direktør for det polske kontoret for personvern, om du synes at behandlingen av dine personopplysninger er i strid med den generelle personvernforordningen eller med bestemmelsene i den polske loven.

VIL PERSONOPPLYSNINGENE DINE OVERFØRES TIL TREDJELAND?

Personopplysningene dine vil ikke overføres til tredjeland eller til internasjonale organisasjoner.

VIL AUTOMATISERTE AVGJØRELSER BLI TRUFFET BASERT PÅ PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

Selskapet treffer ikke automatiserte avgjørelser på grunnlag av personopplysningene dine, inkludert basert på profilering.

 

Cookies Policy

The website www.localhost/titanium-314 uses cookies files which let remember selected information about its users and their preferences. However they are not used to process or store personal data but they serve as information allowing to :

 • Switching off the banner informing about cookies files on the website.
 • Creating statistics of visibility of the website and effectiveness of advertising campaigns conducted on the internet.

Titanium Ltd., ltd partnership does not use cookies to contact the user via post, e-mail or telephone.

What are cookies files?

‘Cookies’ are single text files which are sent by visiting the websites and recorded on the user’s appliance .Reading the information contained in the cookies is possible only by the website that created them or by user’s appliance. The website does not have an access to the files on the user’s computer.

The website www.localhost/titanium-314 uses 2 kinds of cookies:

 • Session cookies – which are left on the user’s appliance till the moment the user leaves the website or closes the browser.
 • Permanent cookies which are left on the user’s appliance for the time defined in the file parameters or until the user removes them manually.

How to switch off cookies?

Google Chrome:

 1. Choose menu Chrome on the browser toolbar.
 2. Choose ‘Settings’
 3. Choose ‘Show advanced settings’ at the bottom of the screen
 4. In ‘Privacy’ choose the button ‘Content settings’
 5. In ‘Cookies’ change the cookies settings into ‘Block attempts to put data from websites on your computer’

More about Chrome browser settings

Internet Explorer 8 and 9:

 1. In the browser window choose the button ‘Tools’ and then choose ‘Internet Options’
 2. Choose the card ‘Privacy’ and then in ‘Settings’ move the slider to the highest position to block all cookies and choose ‘OK’.

More about Internet Explorer 9 settings

Firefox:

 1. At the top of the browser window choose the button ‘Firefox’ and ‘Options’
 2. Then select the tab ‘Privacy’
 3. From the drop-down menu choose option: ‘will use settings of the user’s history’
 4. Choose ’Accept’ cookies to prevent the cookies from being recorded on the appliance

More about Firefox browser settings

Ocena
close
Potrzebujesz więcej
informacji?
Oddzwonimy do Ciebie

Zostaw numer
oddzwonimy!