Bestill time +48 607 516 663

Personvernregler

I følge art. 13 sek. 1 og 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) opplyser Titanium Sp. dyrehage. sp.k. med hovedkvarter i Gdańsk at:

HVEM ER ADMINISTRATOREN FOR DINE PERSONLIGE DATA?

Administratoren av dine personlige data er Titanium sp. z o.o. sp.k. med hovedkvarter i Gdańsk (heretter kalt selskapet), ul. Drzewieckiego nr. 9, 80-464 Gdańsk, e-post rejestracja@titaniumdental.pl, telefonnummer +48 607 516 663.

Selskapet har utnevnt en personopplysningsinspektør som kan kontaktes skriftlig ved å sende korrespondanse til til selskapets adresse med merknaden » Inspektør for beskyttelse av personopplysninger » og via e-post på

iod@msb.com.pl

HVORFOR BEHANDLER VI DINE PERSONLIGE DATA?

Personopplysningene dine blir behandlet for helsemessige formål, inkludert for profylakse, medisinsk diagnose og behandling, for å sikre sosial sikkerhet og administrere trygdesystemer og tjenester, samt for å utstede sertifikater, forsvar mot krav eller for markedsføringsformål.

JURIDISK GRUNNLEGG FOR BEHANDLING AV PERSONLIGE DATA

Dine personopplysninger blir behandlet på grunnlag av:

art. 6 sek. 1 punkt a) og art. 9 sek. 2 pkt. a) i den generelle databeskyttelsesforordningen i den grad personopplysningene dine behandles på grunnlag av ditt samtykke til behandlingen av dem, spesielt når selskapet vil oppfordre deg til å bruke tjenestene eller informere deg om det nåværende tilbudet tjenestene som tilbys, samt når den ønsker å vise frem prestasjonene innen tjenester, inkludert publisering av bildet ditt eller et bilde av kjeven din før og etter arbeidet bestilt av selskapet

art. 6 sek. 1 pkt. f) i den generelle databeskyttelsesforordningen, i forhold til personopplysninger som er innhentet som et resultat av å registrere bildet ditt på opptak fra overvåkingskameraer, for å beskytte mennesker og eiendom i klinikken

art. 9 sek. 2 pkt. H) i den generelle databeskyttelsesforordningen, som brukes i forbindelse med følgende bestemmelser i nasjonal lovgivning:

art. 3 sek. 2 av loven om medisinsk aktivitet og art. 24 i loven om pasientrettigheter og pasientens rettighetsombud, når opplysningene dine behandles med det formål å forebygge helsetjenester

art. 3 sek. 1 1 i loven om medisinsk aktivitet og art. 24 i loven om pasientrettigheter og pasientrettighetsombud, når dine opplysninger blir behandlet for medisinsk diagnose, behandling;

art. 54 i lov om kontantstønad fra sosialforsikring ved sykdom og barsel eller andre relevante bestemmelser innen sosialforsikringsrett, når behandlingen skjer for å sikre trygd og administrere trygdesystemer og tjenester

Formålet og juridiske grunnlag for behandlingen av dine personopplysninger beskrevet ovenfor betyr at selskapet vil være i stand til å behandle personopplysninger uten ditt samtykke med det formål å føre medisinske journaler, for å utvikle en diagnose og behandlingsmetoden som passer for deg, når du ønsker å informere om helserelaterte hendelser, når du starter behandlingen, hvis det er nødvendig å utstede en legeerklæring, samt i situasjoner som er nødvendige for å redde helsen eller livet eller helsen og livet til andre mennesker.

Du vil kun motta reklamemateriell hvis du godtar ovennevnte. Bare med ditt forutgående samtykke vil selskapet bruke bildet ditt eller et fragment av ansiktet ditt som er tatt på bilder tatt før og etter behandling på Titanium-klinikken for å publisere på nettstedet eller Facebook-profilen.

FOR HVILKEN PERIODE BLIR DINE PERSONLIGE DATA BEHANDLET?

Personopplysningene dine blir behandlet (lagret) i en periode på 21 år, og røntgenbilder lagres utenfor medisinsk dokumentasjon i en periode på 11 år, i samsvar med art. 29 i lov 6. november 2008 om pasientrettigheter og pasientombud (dvs Dz.U. 2017.1318). I tilfelle databehandling med ditt samtykke, vil lagring av personopplysninger fortsette til samtykke er trukket tilbake.

MÅ DERE GI UT INFORMASJON?

Å gi dine personlige data er frivillig, men hvis du ikke oppgir personlige data som er nødvendige for å tilby medisinske tjenester, for utarbeidelse av en diagnose, for å starte behandling, vil det ikke være mulig å inngå og utføre kontrakten eller aktivitetene du har bedt om.

HVEM BLIR MOTTAKEREN AV DERES PERSONLIGE DATA?

Mottakerne av dine personopplysninger vil være autoriserte ansatte i selskapet eller andre personer som selskapet samarbeider med, inkludert medisinsk fagpersonell, personer som utfører hjelpeaktiviteter i forbindelse med helsetjenester, personer som tar vare på sikkerheten og vedlikeholdet av IKT-systemet der dataene dine blir behandlet, samt personer som, på forespørsel fra selskapet, behandler spørsmålet om forlik mellom deg og selskapet, som er forpliktet til å opprettholde taushetsplikt.

HAR DERE TILGANG TIL DERES PERSONLIGE DATA?

Du har rett til å få tilgang til dine data og rett til å rette, slette, begrense behandlingen, retten til å overføre data, retten til å motsette deg behandlingen. Imidlertid, med tanke på formålet med databehandling om helsen din, samt plikten til å føre medisinske poster, er retten til å begrense databehandling, å overføre data eller å motsette seg behandlingen av dem ekskludert i forhold til disse dataene.

ER DET MULIG Å TREKKE TILBAKE ET SAMTYKKE?

Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke til behandlingen av dine personopplysninger, som selskapet behandler når som helst, fordi du tidligere har gitt ditt samtykke. Operasjoner på personopplysningene dine utført til samtykke til behandlingen blir trukket forblir i samsvar med gjeldende lov. Samtykket kan trekkes tilbake ved å sende en e-post til følgende adresse: registracja@titaniumdental.pl

Du har rett til å sende inn en klage til presidenten for personopplysningskontoret, hvis du føler at behandlingen av dine personopplysninger bryter med bestemmelsene i den generelle databeskyttelsesforordningen eller bestemmelsene i nasjonal lovgivning.

BLIR DERES DATA OVERFØRT TIL TREDJELAND?

Dataene dine blir ikke overført til et tredjeland eller en internasjonal organisasjon.

BLIR AUTOMATISKE BESLUTNINGER BASERT PÅ DINE PERSONLIGE DATA?

Selskapet tar ikke automatiserte beslutninger basert på dine personlige data, inkludert på grunnlag av profilering.

Retningslinjer for informasjonskapsler

Titaniumdental.pl-portalen bruker «informasjonskapsler» som husker valgt informasjon om brukerne og deres preferanser. Imidlertid brukes de ikke til å behandle eller lagre personlige data, men bare informasjon som tillater:

– deaktivere bruken av informasjonskapsler på nettstedet;

– lage nettstedsvisningsstatistikker og effektiviteten til reklamekampanjer som gjennomføres på Internett;

Titanium Sp. z o.o. Sp. k., bruker ikke informasjonskapsler for å kontakte brukeren via e-post, e-post eller telefon.

Hva er cookies (Informasjonskapsler)?

«Informasjonskapsler» er individuelle tekstfiler som sendes av besøkte nettsteder og lagres på brukerens enhet. Lesing av informasjonen i informasjonskapsler er bare mulig av nettstedet som opprettet dem eller brukeren av enheten. Nettstedet har ikke tilgang til andre filer på brukerens datamaskin.

Nettstedet titaniumdental.pl bruker to typer informasjonskapsler:

– øktcookies som forblir på brukerens enhet til de forlater nettstedet eller lukker nettleseren

– vedvarende, som forblir på brukerens enhet i den tid som er angitt i filparametrene, eller til de slettes manuelt av brukeren.

Hvordan deaktiverer jeg informasjonskapsler?

Google Chrome:

– Velg Chrome-menyen på nettleserens verktøylinje.

– Velg «Innstillinger».

– Velg «Vis avanserte innstillinger» nederst på skjermen.

– Velg «Innstillinger for innhold» i «Personvern».

– I «Informasjonskapsler» endrer du innstillingene for informasjonskapsler til «Blokker forsøk på å sette data fra nettsteder på datamaskinen din».

Mer om Chrome-nettleserinnstillinger

Internet Explorer 8 og 9:

– I nettleservinduet velger du «Verktøy» -knappen og velger deretter «Alternativer for Internett».

– Velg fanen «Personvern», flytt deretter glidebryteren til «Innstillinger» til høyeste posisjon for å blokkere alle informasjonskapsler og velg «OK».

Mer om innstillinger for Internet Explorer 9

Firefox:

– Velg «Firefox» og «Alternativer» øverst i nettleservinduet.

– Velg deretter fanen «Personvern».

– Fra rullegardinmenyen «Firefox Program» velger du alternativet: «vil bruke innstillinger for brukerhistorikk».

– For å forhindre at cookies lagres på enheten din, velger du «Godta» cookies.

Mer om Firefox-innstillinger

Umów wizytę