Umów wizytę +48 607 516 663

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Titanium Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku informuje, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Titanium sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku (dalej jako Spółka), ul. Stefana Drzewieckiego nr 9, 80-464 Gdańsk, email rejestracja@titaniumdental.pl, telefon 607 516 663.
 • Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie wysyłając korespondencję na adres ul. Stefana Drzewieckiego nr 9, 80-464 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” oraz mailowo pod adresem iod@msb.com.pl
 • Dane osobowe wprowadzone przez Panią/Pana do formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej titaniumdental.pl przetwarzane będą w celu realizacji kontaktu z nami. 
 • Podstawą prawną przetwarzania danych umieszczonych w formularzu kontaktowym jest uzasadniony interes administratora (art. 6 pkt 1 lit. F) RODO), tj. możliwość udzielenia odpowiedzi oraz realizacji kontaktu z nami.
 • W przypadku danych osobowych zbieranych w celu przedstawienia oferty handlowej lub w innych celach marketingowych, Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Ciebie uprzednio zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w tym w szczególności w przypadku, gdy będziemy chcieli zachęcić Ciebie do skorzystania z naszych usług, a także gdy będziemy chcieli pochwalić się osiągnięciami w zakresie świadczonych usług.
 • Podanie danych osobowych w formularzy kontaktowym jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji kontaktu z nami i udzielenia odpowiedzi na zawartą w formularzu wiadomość. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 • Pani/Pana dane osobowe będą usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie, w przypadku danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, a w pozostałym zakresie do czasu niezbędnego dla ochrony Titanium przed ewentualnymi roszczeniami.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Spółki lub inne osoby z którymi spółka współpracuje lub którym powierza przetwarzanie danych osobowych, w tym osoby dbające o bezpieczeństwo i utrzymanie systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzane są Państwa dane, które to osoby zobowiązane są do zachowania tajemnicy zawodowej.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest uzasadnione interesem Titanium. 
 • Ma Pani/Pan prawo do tego, aby w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Zgodę może Pan/Pani cofnąć poprzez przesłanie informacji email na adres rejestracja@titaniumdental.pl. Operacje na Pani/Pana danych osobowych przeprowadzone do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie pozostają w zgodzie z obowiązującym prawem.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 • Spółka nie podejmuje w oparciu o Pani/Pana dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
Umów wizytę